Definiowanie Środowisk w Kielcach

Kolejną ciekawą opcją jest możliwość definiowania środowiska testowego, na którym dany plan testowy jest wykonywany. Dodawanie środowiska testowego obywa się w sekcji „Lab Managment”, klikając na „Create Test Environment”. W inżynierii oprogramowania spotyka się najczęściej z następującymi środowiskami wytwórczymi:

środowisko developerskie – na którym testowane są najczęściej tylko przez deweloperów nowo wytworzone komponenty,
środowisko testowe – na którym testowane są nowe funkcjonalności przez testerów,
środowisko preprodukcyjne –środowisko przedprodukcyjne, na którym wykorzystywane są np. testy akceptacji lub testy wydajnościowe,
środowisko produkcyjne – środowisko, na którym pracuje klient,
środowisko patchowe– na którym testowane są poprawki błędów wykrytych na środowisku produkcyjnym.

Plany testów i zabiegi przypisuje się do konkretnego środowiska, ponieważ na każdym można wykonać innego typu test. Można zbudować plany testów dla środowiska testowego w Kielcach polegające na szczegółowym przetestowaniu nowo wydanego komponentu w Swaderkach, natomiast na środowisku preprodukcyjnym powinniśmy wykonać plan testów dymnych polegające na pobieżnym przetestowaniu wszystkich funkcjonalności. Celem testu dymnego jest utwierdzenie się w przekonaniu, że wszystkie funkcjonalności działają poprawnie pod względem funkcjonalności istotnej.

W ramach naszej funkcjonalności „Obsługi dokumentów” możemy np. utworzyć trzy scenariusze testowe:

Dodawane dokumentu;
Przeglądanie dokumentu;
Usuwanie dokumentu.

Tego typu scenariusze definiuje się w sekcji „Construction”, klikając na „Create Test Case”.

Dla każdego takiego scenariusza mamy możliwość utworzyć i przypisać skrypt testowy, który może być skryptem manualnym lub automatycznym. Pisząc o skrypcie manualnym, mamy na myśli wykonanie przez testera punktów zapisanych w tym skrypcie. Taki skrypt może mieć przypisane swoje dane testowe lub punktu, w których trzeba coś zweryfikować. Dodawanie skryptu odbywa się również w sekcji „Construction”, klikając na „Create Test Script”. Po dodanie skryptu należy przypisać go do odpowiedniego scenariusza, a ten z kolei powinien być przypisany do odpowiedniego planu testowego.

Manualny skrypt testowy w Kielcach może przyjmować następującą postać:

Z poziomu narzędzia RQM mamy możliwość konfiguracji wykonania skryptów w kontekście środowiska i jego konfiguracji sprzętowej. Błędy z wykonania skryptów zarówno manualnych, jak i automatycznych można rejestrować bezpośrednio w tym narzędziu, co jest dużym atutem. RQM posiada dużo ciekawych raportów, które prezentują obraz przebiegu poszczególnych faz testowych. To tylko od Ciebie będzie zależało, czy zaplanowany i wykonany proces testowy przyniesie sukces całej organizacji.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii